Previous Page  84 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 84 / 88 Next Page
Page Background

V E L I K O S T I A M O N T Á Ž N Í Ú D A J E P R O V R A T A L P U 4 2 S I N T E G R O V A N Ý M I D V E Ř M I

Rozměry v mm

Vrata s integrovanými dveřmi

s drážkami

Integrované dveře s drážkami

Rozsah velikostí

Světlá průchozí výška

Výška kliky

od horní hrany hotové

podlahy

bez prosklení

s prosklením

Rastr výšky vrat (RM)

3000

1955

1955

831

2875 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1871

1871

799

2750

2155

2155

906

2625 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2055

2055

868

2500

1955

1955

831

2375

1855

1855

793

2250

2123

2203

924

2205

2075

2155

906

2125

1999

2079

877

2080

1955

2035

861

2000

1875

1955

831

1955

1827

1907

813

1875

1747

1827

782

2250

2375

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

Rastr šířky vrat (LZ)

Vrata s integrovanými dveřmi

s kazetami

Integrované dveře s kazetami

Rozsah velikostí

Světlá průchozí výška

Výška kliky

od horní hrany hotové

podlahy

Rastr výšky vrat (RM)

3000

1955

831

2875 □ □ □ □ □ □ □ □

1871

799

2750 □ □ □ □ □ □ □ □

2155

906

2625 □ □ □ □ □ □ □ □

2055

868

2500

1955

831

2375

1855

793

2250

2203

924

2205 □ □ □ □ □ □ □ □

2155

906

2125

2079

877

2080 □ □ □ □ □ □ □ □

2035

861

2000

1955

831

1955 □ □ □ □ □ □ □ □

1907

813

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

Rastr šířky vrat (LZ)

○ 

není možné u Decograin, Micrograin, Sandgrain a Silkgrain

□ 

není možné u Decograin

84