Previous Page  83 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 83 / 88 Next Page
Page Background

Kování BZ

Kování BL

s překladem

Celková délka pohonů (W)

Kování BZ Kování BL

Vrata s pohonem

Výška vrat max.

2125 (K)

3272

3272

2375 (M)

3522

3522

2625 (L)

4197

3000 (L)

4197

Montáž s clonou lícující s plochou

Kolejnice pohonu

Krátká kolejnice

Střední kolejnice

Dlouhá kolejnice

Druhy kování

Kování s tažnými pružinami

Normální kování

Kování pro nízký překlad

Výškově vedené kování vodicí kolejnice

Kování s tažnými pružinami a clonou lícující

s plochou

Kování pro nízký překlad s clonou lícující

s plochou

Objednací rozměry

Světlý rozměr zárubně

Výška rastru

Vnější rozměr rámu (u clony lícující s plochou)

min. = RM + 190 mm

max. = RM + výška lamely vrat

Celková délka pohonu

Konečný světlý rozměr

Výška stropu

Upozornění: U vrat v tmavých barvách

obrácených ke slunci by měl být pohon

nainstalován o

40 mm výše

Světlá průjezdná výška

viz tabulka na straně 80

Vnitřní rozměr garáže

Hloubka zasunutí

Křídlo vrat

Výška clony

Výška vodicí kolejnice

Stropní zavěšení, uprostřed

Stropní zavěšení, vzadu

Horní hrana hotové podlahy

Upozornění

Před montáží sekčních vrat musejí být dokončeny práce na

vratovém otvoru a podlaze garáže. Volný prostor pro

montáž vrat je třeba bezpodmínečně udržovat bez

napájecích vedení, topných ventilátorů atd.

Svislé řezy

Kování BZ

Kování BL

bez překladu

Vysvětlivky

Rozměry v mm

95

max.

600

10

Další informace najdete v montážních údajích nebo

se zeptejte svého autorizovaného prodejce

Hörmann.

83