Previous Page  78 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 78 / 88 Next Page
Page Background

Až o

lepší

tepelná izolace

15%

*

Vynikaj ící

výkonnostní

charakter ist iky

V Ý K O N N O S T N Í C H A R A K T E R I S T I K Y

Zlepšená tepelná izolace díky technologii

ThermoFrame

* u dvoustěnných sekčních garážových vrat LPU 42 ve velikosti:

5000 × 2125 mm

Všude tam, kde jsou garáž a dům

přímo vzájemně spojeny,

doporučujeme dobře izolovaná

garážová vrata. Už i tak dobré izolační

vlastnosti dvoustěnných sekčních

garážových vrat Hörmann zlepšíte

připojením zárubně ThermoFrame.

Tak ušetříte náklady na energii.

Umělohmotný profil, který se jednoduše montuje současně

se zárubní vrat, zajišťuje přerušený tepelný most mezi

zárubní a zdivem, a tím zlepšuje tepelnou izolaci až o

15 %*. Únik tepla z garáže snižují i přídavné těsnicí břity

na obou stranách a v horní části vrat. Volitelné připojení

zárubně ThermoFrame dostanete pro všechna sekční

garážová vrata Hörmann.

Jen u firmy Hörmann

78