Previous Page  82 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 82 / 88 Next Page
Page Background

V E L I K O S T I A M O N T Á Ž N Í Ú D A J E P R O L P U 6 7 T H E R M O , L P U 4 2 , LT E 4 2

Vodorovný řez

Celková délka pohonů (W)

Kování Z

Kování N

Kování L

Vrata s pohonem

Výška vrat max.

2125 (K)

3200

3200*

3200

2250 (K)

3200**

2375 (M)

3450

3450*

3450

2500 (M)

3450**

2625 (L)

4125

3000 (L)

4125

4125

* LPU 67 Thermo

** LPU 42, LTE 42

Kování Z

Kování N

Kování L

Kování H*

* s ThermoFrame ≥ 255

Montáž s kováním Z, N, L

Kování Z

Kování L

Kování N

Kování H

Svislé řezy

Uvnitř

Uvnitř

Uvnitř

Uvnitř

Rozměry v mm

Uvnitř

≥ 90

≥ 90

155

(*240)

125

≥ 220*

1000

1000

1000

490

490

570

490

155

155

240

155

82