Previous Page  8 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 88 Next Page
Page Background

Jen u firmy Hörmann

Až o

lepší

tepelná izolace

15%

*

Hodnota U

lamely

W/(m²

·

K)

0,33

67 mm

D O B R É D Ů V O D Y P R O Z N A Č K U H Ö R M A N N

Zejména pro garáže, které přímo sousedí

s domem, doporučujeme dvoustěnná sekční

vrata. Kromě vrat LPU 42 s velmi dobrou

tepelnou izolací nabízejí sekční garážová

vrata

LPU 67 Thermo

■ NOVINKA

vše, co

se dnes od moderního stavění očekává:

vynikající tepelnou izolaci díky lamelám

s přerušeným tepelným mostem a

hodnotou U 0,33 W/‌(m²·K)*, velmi dobré

utěsnění prostoru mezi lamelami dvojitým

břitovým těsněním a optimální podlahové

zakončení dvojitým podlahovým těsněním,

které navíc vyrovnává nerovnosti podlahy a

snižuje energetické ztráty.

* Hodnota U vrat (5000 × 2125 mm) = 1,0 W/‌(m²·K)

Už i tak dobré izolační vlastnosti dvoustěnných

sekčních vrat zlepšíte připojením zárubně

ThermoFrame

Hörmann.

Černý umělohmotný profil se montuje zároveň se

zárubní vrat. Přerušený tepelný most mezi zárubní

a zdivem zlepší izolaci až o

15 %**.

Volitelné

připojení zárubně ThermoFrame dostanete pro

všechna sekční vrata Hörmann.

** u dvoustěnných sekčních garážových vrat LPU 42 ve velikosti:

5000 × 2125 mm

4

5

Moderní, energeticky

úsporná vrata

Účinná tepelná izolace

8