Previous Page  10 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 88 Next Page
Page Background

Stejné rozestupy drážek a neviditelné

přechody lamel u vrat s drážkou

Garážová vrata Hörmann se vyznačují přesným a

rovnoměrným rozdělením drážek [ A ]. Lamely jsou

tvarovány tak, že přechody u zavřených vrat

prakticky nejsou vidět. Porovnejte prosím.

Na přání dostanete i praktické vedlejší dveře se

vzhledově stejným vyrovnáním drážek jako u

sekčních garážových vrat (viz strana 54).

Nerovnoměrné rozestupy drážek [B], [C]

v důsledku různých výšek lamel a viditelné

přechody lamel u vrat konkurenčních

výrobců.

Vrata tak nepůsobí opticky

harmonicky.

[ A ]

[B]

[B]

[B]

[C]

[B]

[B]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

Hörmann

Konkurence

Harmonický celkový

vzhled

D O B R É D Ů V O D Y P R O Z N A Č K U H Ö R M A N N

8

10