Previous Page  11 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 88 Next Page
Page Background

Rovnoměrné rozdělení kazet

Pro harmonický celkový vzhled je výška rozestupů

mezi jednotlivými kazetami [ D ] u sekčních vrat

Hörmann přesně stejná. Dosahuje se toho stejně

vysokými lamelami po celé výšce vrat. Také

vodorovné rozestupy mezi kazetami

[ E ]

v lamele

jsou jednotné. Díky tomu je dosaženo

rovnoměrného vzhledu vrat.

Na přání dostanete i vedlejší dveře se stejným

rozdělením lamel, a tudíž stejného vzhledu jako

sekční garážová vrata (viz strana 54).

[ E ]

[ E ]

[ E ]

[ F ]

[G]

[ F ]

[D]

[D]

[D]

Nerovnoměrné rozdělení kazet [ F ], [G]

v

důsledku různých výšek lamel u vrat

konkurenčních výrobců. Vrata tak nepůsobí opticky

harmonicky.

Hörmann

Konkurence

11