Previous Page  3 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 88 Next Page
Page Background

Vyobrazená vrata zčásti mají speciální výbavu a ne vždy odpovídají standardnímu

provedení.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné.

Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny

vyhrazeny.

O B S A H

6 Dobré důvody pro značku Hörmann

16 Přehled ocelových sekčních vrat

20 Přehled sekčních vrat z masivního dřeva

22 Přehled ocelových povrchů a druhů dřeva

24 Celkový přehled

28 Motivy vrat

42 Barevné ztvárnění

48 Ruční odblokování

50 Prosklení

52 Integrované dveře

54 Vedlejší dveře

56 Modernizace a zkrášlení

62 Pohony garážových vrat

66 Příslušenství

72 Technika

78 Výkonnostní charakteristiky

80 Velikosti a montážní údaje

3