Previous Page  20 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 88 Next Page
Page Background

P Ř E H L E D S E K Č N Í C H V R A T Z M A S I V N Í H O D Ř E V A

Drážka S, severský smrk

Drážka M, severský smrk

Drážka L, severský smrk

Kazeta, severský smrk

LTH 42

Vrata z masivního dřeva se výtečně

hodí pro dřevěné domy nebo budovy

s mnoha dřevěnými prvky, např.

hrázděním nebo fasádními prvky.

20